Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Joensuun rautatieasema ja sen ympäristö, Joensuu. Joensuun rautatieasema takanaan Pielisjoki. Kuva: MV/RHO 39969 Hannu Vallas 1997