Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Huovinrinteen varuskunta, Säkylä. Huovinrinteen varuskunnan ruokalarakennus. Kuva: RHO217937:4 Hanna Tiira 2005