Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vesijaon kylä, Padasjoki. Vesijako, Jussilan tilakeskus etelästä Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006