Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vesijaon kylä, Padasjoki. Vesijako Skyttä Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006