Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Harjukadun, Onnelantien ja Kymintien pientaloalueet sekä Karjalankadun pienkerrostalot, Lahti. Kymintie Kuva: Päijät-Hämeen liitto Henrik Wager 2005