Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Orimattilan kirkonmäki, Orimattila. Orimattilan kirkolle johtava kirkkotie. Kuva: Päijät-Hämeen liitto Henrik Wager 2004