Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nokian teollisuuslaitokset, Nokia. Nokian tehdasalue, etualalla vanha paperitehdas tehdassaarella. Kuva: MV/RHO 41514 Hannu Vallas 1994