Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Katariinan pientaloalue, Kotka. Kotkan Katariinan pientaloalue. Kuva: MV/RHO 40156 Hannu Vallas 1997