Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Orimattilan kirkonmäki, Orimattila. Orimattilan kirkko. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2006