Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vetelin kirkonseutu, Veteli. Vetelin kirkko. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006