Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaivopuisto, Helsinki. Kaivohuone. Kuva: MV/RHO 25220 Jarkko Sinisalo 1986