Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kainuun puromyllyt, Ristijärvi. Karppalan mylly Ristijärvellä. Kuva: MV/RHO Kari Gröndahl 2006