Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Yli-Lauroselan pihapiiri, Ilmajoki. Päärakennus ja kaivo. Kuva: MV/RHO Soile Tirilä 2000