Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Frugårdin kartano ja viljelymaisema, Mäntsälä. Frugårdin eli Alikartanon pihapiiri. Kuva: MV/RHO 125388:1 Hannu Vallas 1996