Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät, Hämeenlinna. Alvettulan kylää. Kuva: NV/RHO Minna Pesu 2006