Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tampereen rautatieasema ja veturitallit, Tampere. Tampereen rautatieasema. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007