Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Wiksbergin kartano, Paimio. Wiksbergin kartano. Kuva: MV/RHO 4350 Elias Härö 1968