Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hyvinkään rautatieasemat, Hyvinkää. Hanko-Hyvinkää -radan entinen asemarakennus. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007