Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema, Tuusula. Halosenniemi. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007