Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tuuloksen historiallinen kirkkomaisema, Hämeenlinna. Tuuloksen kirkko. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007