Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet, Helsinki. Korsu Kuivasaaressa. Kuva: MV/RHO 33834 Ulla-Riitta Kauppi 1994