Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hankoniemen sotahistorian kohteet, Hanko. Harparskog-linjan panssarieste. Kuva: MV/RHO 124757:6 Ulla-Riitta Kauppi 1994