Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnakkeet, Savitaipale. Järvitaipaleen linnake. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas