Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kanta-Loimaan kirkko ja pappila, Loimaa. Kanta-Loimaan kirkko. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007