Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vesikosken historiallinen tehdasalue, Loimaa. Vesikosken tehdasalueen mylly Loimijoen partaalla. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007