Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vesikosken historiallinen tehdasalue, Loimaa. Vesikosken nahkatehdas. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007