Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vetelin kirkonseutu, Veteli. Vetelin kirkon tapuli. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006