Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ihalemmen, Leiniälän, Nihattulan, Pelkolan ja Sattulan kyläasutus, Hattula. Nihattulan rannan rakennuksia. Kuva: MV/RHO Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006