Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät, Hämeenlinna. Tuittulan kylää. Kuva: MV/RHO Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2006