Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nuoramoisten kartanomaisema, Sysmä. Vanha-Olkkolan kartanon päärakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006