Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Strömman kanava, Salo. Strömman vanhan kanavan itärantaa, kääntösilta ja luotsitupa. Kuva: MV/RHO Antti Suna 2007