Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Imatrankosken kulttuuriympäristö, Imatra. Imatrankosken voimalan pato. Kuva: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007