Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin pitäjän kirkonkylä, Vantaa. Helsingin pitäjän kirkonkylä. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007