Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Jokiniemen koelaitos, Vantaa. Jokiniemen opisto- ja laitosrakennuksia. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007