Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Jokiniemen koelaitos, Vantaa. Jokiniemen koelaitosta ympäröi avoin viljelymaisema. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007