Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hauensuolen kalliopiirrosalue, Hanko. Hangon Hauensuoli. Kuva: MV/AO Hannu Vallas 2003