Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hauensuolen kalliopiirrosalue, Hanko. Hauensuolen kalliopiirroksia. Kuva: MV/AO Helena Taskinen 2003