Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Himalansaaren kylä, Mikkeli. Himalansaaren rukoushuone. Kuva: MV/RHO Juha Vuorinen 2007