Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Himalansaaren kylä, Mikkeli. Himalansaaren nuorisoseurantalo Koivula. Kuva: MV/RHO Juha Vuorinen 2007