Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luopajärven kyläasutus, Kurikka. Luopajärven kylää. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006