Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kosken kirkko, Koski Tl. Kosken kirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007