Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Puolakkavaaran asutuskylä, Sodankylä. Rakennuksia Sodankylän Puolakkavaarassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007