Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Heinolan seminaari, Heinola. Heinolan seminaarin päärakennus. Kuva: MV/RHO Kaija Kiiveri-Hakkarainen 2007