Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vaasan tarkka-ampujakasarmit, Vaasa. Vaasan tarkka-ampujakasarmin kasarmirakennukset 11, 12, 13 ja 14. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 1999