Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Iisalmen kirkkoaukio ja puistoakselit, Iisalmi. Pyhän ristin kirkko (aiemmin Uusikirkko) Iisalmella. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007