Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Jyväskylän Kirkkopuisto ja hallintokeskus, Jyväskylä. Jyväskylän kirkko. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007