Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu, Kuopio. Pientaloasutusta Linnanpellonkadun varrella. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007