Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kuopion rautatieympäristöt, Kuopio. Kuopion rautatieasema. Kuva: MV/RHO Pekka Lehtinen 2007