Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vaasan tarkka-ampujakasarmit, Vaasa. Vaasan ortodoksinen Pyhän Nikolaoksen kirkko. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007