Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kosken ruukinalue, Salo. Kollarinpelto Kiskonjoen laaksossa Kosken ruukinalueella. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007